آبیاری گیاهان آپارتمانی در هنگام سفر

دیگر نگران پژمردگی گیاهان آپارتمانی  خود در هنگام سفر نباشید. با آب بانک آسوده سفر کنید.

دستگاه آب بانک  یک محصول ساخت ایران است و قادر است نیاز ابی گیاهان آپارتمانی شما را به مدت حداقل 12 روز و حداکثر 21 روز تامین نمائید. تنها کافی است برای هرگلدان یک دستگاه آب بانک خریداری نمائید و پای گیاه قرار دهید. آب بانک سفری آسوده را برایتان آرزو خواهد کرد.  

توجه: این دستگاه در مالکیت شرکت اندیشه ورزان آب نما گستر  می باشد و در اداره مالکیت های صنعتی ثبت اختراع شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت الکترونیکی شرکت www.andishab.com بخش کالری تصاویر مراجعه فرمایید.

توجه: در حال حاضر در بازارچه دانشگاه تربیت مدرس موجود است. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت الکترونیکی شرکت www.andishab.com بخش تاره ها مراجعه فرمایید.

 

 

/ 0 نظر / 161 بازدید