ویژگی‎های کمی و کیفی کپسول های رسی زیرسطحی

 

ویژگیهای کمی و کیفی تامین رطوبت زیرسطحی با کپسول های رسی متخلخل 

قطعات سفالی نوعی از لوله‌های رسی متخلخل هستند (بینبریج، 2001) که به دلیل ایجاد رطوبت ظرفیت زراعی در پای ریشه گیاهان، امکان استفاده بهینه از آب آبیاری را فراهم می‌سازند. در قدیم این قطعات به شکل کوزه‌های خمره‌ای و بزرگ ساخته می‌شد و آب باران از طریق مجرایی وارد آن می‌گردید. در حالی که امروزه روش آبیاری با قطعات سفالی به شکل کپسول‌های رسی متخلخل انجام می شود. کپسول‌های رسی متخلخل نوعی از قطعات سفالی با ابعاد کوچکتر هستندکه رویکرد‌ جدیدی در تامین رطوبت خاک از قطعات سفالی برای مزارع کوچک و متوسط مقیاس مناطق خشک و نیمه خشک به ویژه برای گیاهان با نیاز آبی پایین به وجود آورده است.

مزایای این روش نسبت به سیستم آبیاری قطره ای سطحی

  1. تمامی لوله های انتقال و توزیع آب در زیر خاک مدفون هستند و امکان شخم تا عمق 30 سانتی متری حتی در پای ریشه گیاهان مقدور است.

  2. به دلیل خشک ماندن بخش 10 سانتی متری فوقانی خاک به مرور زمان از گسترش و توسعه علف های هرز کاسته خواهد شد. (کاهش هزینه کارگر در کنترل علف هرز)

  3. بدون کمک سیستم های کنترل دیجیتالی، قابلیت تامین رطوبت خاک در حد ظرفیت زراعی به طور هوشمند را دارد.

  4. مقدار آب مصرفی آن حداقل 30 درصد کمتر از روش آبیاری قطره ای سطحی است و بر حسب نوع گیاه امکان کاهش مصرف بیشتر نیز وجود خواهد داشت (کاهش هزینه خرید آب).

  5. برای تامین نیاز آبی گیاهان مناطق خشک و نیمه خشک که میزان تبخیر در آن 4000-2000 میلی متر در سال است یک راه کار فوق العاده اساسی برای مبارزه با بحران آبی است.

  6. این قطعات در فشار های هیدروستاتیکی 300-25 کیلوپاسکال کارایی دارند و در فشار های کمتر و بیشتر از آن استفاده از آنها در شرایط باغی توصیه نمی شود.

هزینه ها

الف هزینه اجرای سیستم آبیاری زیرسطحی سفالی

اگر مساحت باغ یک تا 4 هکتارباشد: به ازای هر هکتار باغ با 400 اصله درخت و با فرض فراهم بودن آب در سر زمین بدون احتساب هزینه سیستم فیلترینگ فیزیکی و شیمیایی هزینه احداث سیستم آبیاری زیرسطحی سفالی  معادل70 میلیون ریال برآورد می شود

اگر مساحت باغ  4 تا  هشت هکتار باشد : به ازای هر هکتار باغ با 400 اصله درخت و با فرض فراهم بودن آب در سر زمین با احتساب سیستم فیلترینگ فیزیکی و شیمیایی هزینه احداث سیستم آبیاری زیرسطحی سفالی  معادل70 میلیون ریال برآورد می شود.

در مساحت های بیشتر از هشت هکتار هزینه کل احداث سیستم آبیاری زیرسطحی در هر هکتار متناسب با سطح کار کمتر خواهد شد.

ب- هزینه قطعات سفالی

نام قطعه و کد آن

قیمت (ریال)

کپسول رسی 12*3.5 سانتی متری- GBN

20000

کپسول رسی 20*3.5 سانتی متری- GB

25000

کپسول رسی 50*3.5 سانتی متری- GN

50000

 

 

کپسول رسی 20*5 سانتی متری-BH1

30000

آب بانک 3.0*8 سانتی متر- AB BANK1

77500

توضیحات: قطعه آب بانک مختص آبیاری گیاهان اپارتمانی طراحی و ساخته شده است و برای شاداب نگهداشتن گیاهان شما در هنگام مسافرت است. 

/ 1 نظر / 823 بازدید

سلام چطوری باید این قطعات رو تهیه کرد