رزومه آموزشی- پژوهشی

سوابق تحصیلی:

فارغ التحصیل دوره دکتری فیزیک حفاظت خاک دانشگاه تربیت مدرس با معدل 16.30.

 

-  فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس بامعدل 16.86.

- دفاع از دانشنامه دکتری با عنوان مدلسازی خصوصیات هیدرولیکی و توزیع رطوبتی قطعات سفالی و کسب درجه عالی (19.5).

 

-دفاع از پایاننامه کارشناسیارشد تحت عنوان ارزیابی تغییرات عامل فرسایش‌پذیری خاک در دو مدل USLE و RUSLE به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی در خاک‌های شمال شرق استان لرستان با درجه عالی(19.5) به راهنمایی دکتر حسینعلی بهرامی.

-  دفاع از پروژه کارشناسی تحت عنوان بررسی سرعت هومیفیکاسیون در ارقام سبوس برنج تحت نظر دکتر پیروز عزیزی با نمره 20.

 

سوابق علمی-پژوهشی:

-    A new method for determinig soil erodibility factor based on fuzzy system

 چاپ شده در ژورنال علمی-پژوهشیJAST  (سال 2005 شماره 7)

-   

-   بررسی تأثیر پارامتر‌های نموگراف ویشمایر در تعیین عامل فرسایش‌پذیری خاک به کمک سیستم فازی K_fuz. -در جلد ششم (مهر 1385) مجله علمی- پژوهشی علم و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی به چاپ رسیده است.

-   بررسی سرعت هومیفیکاسیون به منظور تولید کمپوست از سبوس برنج. چاپ شده در جلد ششم (1386) مجله علمی- پژوهشی علم و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی (ویژه کشاورزی).

-   ارزیابی میزان کارایی پلی اکریل آمید آنیونی در فرآیند نفوذ آب به خاک.در جلد چهلم، مجله علمی- پژوهشی علوم کشاورزی ایران پذیرش چاپ گرفته است.

-   ارزیابی عملکرد مدل‌های AOGCM در شبیه‌سازی داده‌های اقلیمی ‌بندرانزلیارائه پوستری در سومین کنگره مهندسی منابع آب ایران – مهر ماه سال 1387.

-   ارایه روشی جدید جهت تعیین عامل فرسایش‌پذیری خاک به کمک سیستم‌های فازی. ارائه شفاهی در هشتمین کنگره علوم خاک ایران - شهریور ماه سال 1382.

-   بررسی تأثیر پارامتر درصد ذرات کوچکتر از 1/0 میلی‌متر و نفوذ‌پذیری خاک در تعیین عامل فرسایش‌پذیری خاک به کمک سیستم فازی fuzK_ . ارائه شفاهی در اولین کنفرانس دانشجویی دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی کشور - سال 1382

-   ارزیابی تغییرات عامل فرسایش‌پذیری خاک در دو مدل USLE و RUSLE به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی در خاک‌های شمال شرق استان لرستان. ارائه شفاهی در نهمین کنگره علوم خاک ایران- شهریور ماه 1384.

-   ارزیابی میزان کارایی پلی اکریل آمید آنیونی در شدت نفوذپذیری نهایی آب به خاک. . ارائه شفاهی درچهارمین کنفرانس سراسری کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد- آبان ماه 1384.

-   بررسی سرعت هومیفیکاسیون به منظور تولید کمپوست از سبوس برنج. ارائه پوستر در چهارمین کنفرانس سراسری کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد- آبان ماه 1384.

-     آهک وکیل مدافع خاک‌های اسیدی. ارائه شده در پنجمین همایش دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گیلان -1378.

-     شرکت در گارگاه آموزشیروش تدریسدر دانشگاه محقق اردبیلی - بهمن ماه سال 1383.

-     شرکت در گارگاه آموزشیروش مدیریتدر دانشگاه محقق اردبیلی - دی ماه سال 1384.

-   کتابSoil Physics, Enviromental and Agriculture Applicationsمصوب در دانشگاه محقق اردبیلی (در دست ترجمه) که بر اساس قرارداد تا تازیخ 1/4/1386 به آن دانشگاه جهت چاپ با قطع وزیری تحویل خواهد شد.

 

سوابق اجرایی:

-     مدیر گروه خاشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی از سال 1383 به مدت یکسال و 15 روز.

-   مجری طرح ارزیابی میزان کارایی پلی اکریل آمید در کنترل فرسایش خاک  در سال  1384 به مدت 8 ماه در دانشگاه محقق اردبیلی از خرداد سال 1384 تا آخر دی ماه همان سال (گزارش نهایی ارایه شده است).

-   مجری طرح تعیین عامل فرسایش پذیری معادله جهانی فرسایش خاک به کمک برنامه کامپیوتری بر اساس سیستم فازی  در سال 1384 به مدت 9 ماه  در دانشگاه محقق اردبیلی از مهرماه 1384 تا آخر اردیبهشت ماه 1385(گزارش نهایی ارایه شده است).

-   مجری طرح استانی تعیین طول بهینه نوارهای( فاروها) آبیاری در محصول سیب‌زمینی بر اساس انواع بافت خاک در منطقه اردبیل از اسفند ماه سال 1384 به مدت یکسال تحت نظارت سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل (گزارش مرحله اول، دوم و سوم ارایه شده است).

-   مجری طرح ارایه مدل منطقه ای جهت تعیین میزان فرسایش آبی بر اساس سیستم فازی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قوری چای اردبیل) - پذیرفته شده در معاونت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی از 2/5/1385 تا 15 ماه بعد از آن.

-     اجرای شبکه آبیاری قطره‌ایی در فاز‌های 1، 2 و 3 شهرک صنعتی اشتهارد کرج زیر نظر شرکت بهار آب سازه به مدت تقریباً سه ماه ( از اسفند ماه سال 1382 تا اواسط اردیبهشت ماه سال 1382 .

-    اجرای خط انتقال آب در سعادت آباد تهران، زیر نظر شرکت بهار آب سازه به مدت  پنج ماه ( از مهرماه سال 1385 تا آخر بهمن ماه همین سال).

-     تهیه نقشه قابلیت اراضی خاک‌های منطقه قوچک تهران به مدت سه ماه زیر نظر دکتر حسینعلی بهرامی در تیرماه سال 1382

-   راه‌اندازی نشریه " ماتریکس" در سال 1382 جهت افزایش اطلاعات عمومی دانشجویان رشته خاکشناسی که تا به امروز (1385) چهار شماره از آن انتشار یافته است.

/ 2 نظر / 162 بازدید
arman

salam khoob va khallaghane bood[چشمک]

arman

khoob va khallaghane bood [چشمک]